pb.pl
2,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
MediaCap SA (MCP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MEDIACAP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 21 135 35 576 19 200 31 307
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 921 3 659 -1 350 1 832
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 839 3 577 -1 518 1 711
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 358 2 131 -1 065 769
Amortyzacja (tys. zł) 780 742 1 211 1 461
EBITDA (tys. zł) 1 701 4 401 -139 3 293
Aktywa (tys. zł) 45 403 58 652 70 123 73 692
Kapitał własny (tys. zł)* 20 699 22 825 21 759 22 311
Liczba akcji (tys. szt.) 18 819,368 18 819,368 18 819,368 18 819,368
Zysk na akcję (zł) 0,019 0,113 -0,057 0,041
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,100 1,213 1,156 1,186
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej