pb.pl
2,2700 zł
6,07% 0,1300 zł
MediaCap SA (MCP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MEDIACAP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 31 307 32 033 51 351 27 021
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 832 1 177 5 039 -1 921
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 711 138 -2 796 -2 679
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 769 -600 -3 829 -2 305
Amortyzacja (tys. zł) 1 461 1 400 1 692 1 465
EBITDA (tys. zł) 3 293 2 577 6 731 -456
Aktywa (tys. zł) 73 692 72 599 82 410 71 968
Kapitał własny (tys. zł)* 22 311 20 848 14 147 11 826
Liczba akcji (tys. szt.) 18 819,368 18 819,368 18 819,368 18 819,368
Zysk na akcję (zł) 0,041 -0,032 -0,203 -0,122
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,186 1,108 0,752 0,628
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej