pb.pl
2,0000 zł
-0,99% -0,0200 zł
MediaCap SA (MCP)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MEDIACAP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 21 178 21 135 35 576 19 200
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 577 921 3 659 -1 350
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 580 839 3 577 -1 518
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 33 358 2 131 -1 065
Amortyzacja (tys. zł) 696 780 742 1 211
EBITDA (tys. zł) 1 273 1 701 4 401 -139
Aktywa (tys. zł) 47 240 45 403 58 652 70 123
Kapitał własny (tys. zł)* 20 287 20 699 22 825 21 759
Liczba akcji (tys. szt.) 18 819,368 18 819,368 18 819,368 18 819,368
Zysk na akcję (zł) 0,002 0,019 0,113 -0,057
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,078 1,100 1,213 1,156
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej