pb.pl
1,5300 zł
0,00% 0,0000 zł
ENERGOAPARATURA SA (ENP)

Wyniki finansowe - ENAP

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

Q 0000 I Q 1998 II Q 1998 III Q 1998
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 494 9 547 26 215 22 852
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 040 -194 1 543 3 234
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 024 428 2 546 2 816
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 854 334 1 286 1 742
Amortyzacja (tys. zł) 1 303 333 321 308
EBITDA (tys. zł) -737 139 1 864 3 542
Aktywa (tys. zł) 16 413 32 740 41 538 38 416
Kapitał własny (tys. zł)* -2 971 21 631 22 731 24 460
Liczba akcji (tys. szt.) 2 200,000 15 400,000 15 400,000 15 400,000
Zysk na akcję (zł) -0,843 0,022 0,084 0,113
Wartość księgowa na akcję (zł) -1,350 1,405 1,476 1,588
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej