pb.pl
7,5050 zł
-1,57% -0,1200 zł
ENEA SA (ENA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ENEA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2002 IV Q 2003 II Q 2004
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 1 089 607
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 -3 393
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 -16 948
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 -6 411
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 -3 393
Aktywa (tys. zł) 1 232 012 5 204 508 0
Kapitał własny (tys. zł)* 705 419 3 685 161 0
Liczba akcji (tys. szt.) 221 594,900 221 594,900 221 594,900
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 -0,029
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,183 16,630 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej