pb.pl
7,6250 zł
1,13% 0,0850 zł
ENEA SA (ENA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ENEA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 043 491 2 988 553 3 051 002 3 344 643
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 417 875 338 778 294 105 287 365
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 430 537 306 908 251 348 205 524
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 284 636 240 756 190 434 152 927
Amortyzacja (tys. zł) 317 140 363 351 359 195 381 910
EBITDA (tys. zł) 735 015 702 129 653 300 669 275
Aktywa (tys. zł) 28 312 994 28 019 678 28 389 420 29 596 840
Kapitał własny (tys. zł)* 13 078 219 13 686 919 13 849 473 14 001 637
Liczba akcji (tys. szt.) 441 442,578 441 442,578 441 442,578 441 442,578
Zysk na akcję (zł) 0,645 0,545 0,431 0,346
Wartość księgowa na akcję (zł) 29,626 31,005 31,373 31,718
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej