pb.pl
7,5400 zł
0,27% 0,0200 zł
ENEA SA (ENA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ENEA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 951 734 2 709 690 2 858 534 2 793 974
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 170 172 382 579 399 042 288 234
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 171 217 402 805 365 850 267 375
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 108 505 295 230 285 932 204 370
Amortyzacja (tys. zł) 280 265 283 847 292 967 300 586
EBITDA (tys. zł) 450 437 666 426 692 009 588 820
Aktywa (tys. zł) 24 536 519 24 982 881 25 235 293 25 756 216
Kapitał własny (tys. zł)* 12 176 012 12 464 729 12 603 753 12 808 443
Liczba akcji (tys. szt.) 441 442,578 441 442,578 441 442,578 441 442,578
Zysk na akcję (zł) 0,246 0,669 0,648 0,463
Wartość księgowa na akcję (zł) 27,582 28,236 28,551 29,015
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej