pb.pl
7,4500 zł
2,19% 0,1600 zł
ENEA SA (ENA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ENEA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 698 079 2 936 751 2 662 681 2 704 512
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 209 096 388 637 221 934 338 571
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 455 209 366 965 220 868 309 752
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 271 258 272 941 169 848 233 099
Amortyzacja (tys. zł) 232 104 279 708 274 243 276 134
EBITDA (tys. zł) -976 992 668 345 496 177 614 705
Aktywa (tys. zł) 22 988 996 22 777 991 23 375 703 23 616 470
Kapitał własny (tys. zł)* 11 337 745 11 586 545 11 750 071 11 999 469
Liczba akcji (tys. szt.) 441 442,578 441 442,578 441 442,578 441 442,578
Zysk na akcję (zł) -2,880 0,618 0,385 0,528
Wartość księgowa na akcję (zł) 25,683 26,247 26,617 27,182
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej