pb.pl
6,4300 zł
2,06% 0,1300 zł
Energa S.A. (ENG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - ENERGA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Podstawowa działalność grupy obejmuje wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót energią elektryczną i cieplną. Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy wynosi ok. 1,4 GW. Energa ma największy udział OZE w produkcji energii wśród wszystkich polskich grup energetycznych (powyżej 40%). Moce wytwórcze to m.in. elektrownia systemowa w Ostrołęce, 2 elektrociepłownie, 47 elektrownie wodnych, elektrownie szczytowo - pompowej w Żydowie oraz 5 farm wiatrowych i 2 farmy fotowoltaiczne. Sieć dystrybucyjna Grupy obejmuje swoim zasięgiem obszar ok. 1/4 kraju.

Dane teleadresowe

Ulica: al. Grunwaldzka 472
Kod: 80-309
Miejscowość: Gdańsk
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 7788300
Fax: +48 58 7788399
Internet: www.grupaenerga.pl
Email: energa.sa@energa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
POLIMEXMS 156 000 097 65,93%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Energa SA
Prezes: Ksepko Grzegorz
Sektor: energetyka
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 414 067 114
Zatrudnienie:
  • 170 (2018r.) - spółka
  • 9 456 (2018r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
NIP: 9570957722
KRS: 0000271591
EKD: 64,20
Ticker GPW: ENG
ISIN: PLENERG00022

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 662 451 543,02 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 414 067 114 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 213 326 317
Liczba głosów na WZA: 558 995 114 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,51%
Kapitał akcyjny: 4 521 612 884,88 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 358 254 317
Cena nominalna akcji: 10,92 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,08%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 48,49%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 213 326 317 (51,51%) 358 254 317 (64,08%) 2014-01-27 OBR, , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, BDZ, PKN, KGH, ATT, PGE, TPE, ENA, JSW, ARP_C, LTS, PKO, PCE, PZU, PGN, RCW, GPW, PHN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2006-06-06 500 000
0,00
1,00 0,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-15
2007-01-08
seria B - subskrypcja prywatna 2007-05-17 4 845 611 331
4 845 611 331,00
1,00 1,00 4 846 111 331
4 846 111 331,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-15
2007-06-20
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2007-06-25 -245 000
0,00
1,00 0,00 4 845 866 331
4 845 866 331,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-24
seria C - subskrypcja prywatna 2008-05-21 122 939 235
122 939 235,00
1,00 1,00 4 968 805 566
4 968 805 566,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-15
2009-03-20
scalenie akcji 12:1 2010-09-03 0
0,00
12,00 0,00 414 067 114
4 968 805 368,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-09
renumeracja akcji: seria AA i BB 2013-09-03 0
0,00
12,00 12,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-09
renominacja akcji 2013-09-03 0
0,00
10,92 0,00 414 067 114
4 521 612 884,88
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-10-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2017-09-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2016-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,49 zł
2016-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,49 zł
2015-05-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,44 zł
2015-05-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,44 zł
2014-06-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-05-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Ksepko Grzegorz Prezes Zarządu / p.o. 2019-05-31 -
Kościelniak Jacek Wiceprezes Zarządu 2017-01-17 -
Wadecki Dominik Wiceprezes Zarządu 2019-05-30 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Ziemecka-Księżak Paula Przewodniczący RN 2015-11-12 -
Wtulich Zbigniew Członek RN 2014-05-20 -
Żółtkiewicz Maciej Członek RN 2016-01-07 -
Szczepaniec Marek Członek RN 2016-01-07 -
Powałowski Andrzej Członek RN 2016-01-07 -
Terlikowska-Kulesza Agnieszka Członek RN 2016-09-08 -