pb.pl
13,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Centrum Medyczne ENEL-MED SA (ENE)

Wyniki finansowe - ENELMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 97 756 101 355 102 436 104 153
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 724 -886 -221 1 942
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 080 -3 320 -892 -4 552
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 685 -3 258 -952 -3 612
Amortyzacja (tys. zł) 5 520 13 235 13 666 13 855
EBITDA (tys. zł) 7 244 12 349 13 445 15 797
Aktywa (tys. zł) 217 444 420 498 420 473 407 331
Kapitał własny (tys. zł)* 104 720 101 480 100 466 96 869
Liczba akcji (tys. szt.) 23 566,900 23 566,900 23 566,900 23 566,900
Zysk na akcję (zł) 0,029 -0,138 -0,040 -0,153
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,444 4,306 4,263 4,110
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej