pb.pl
13,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Centrum Medyczne ENEL-MED SA (ENE)

Wyniki finansowe - ENELMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 86 515 90 631 91 905 91 420
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -6 387 -207 -3 117 3 188
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -6 944 -681 -3 598 3 231
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -5 736 -884 -3 356 2 819
Amortyzacja (tys. zł) 5 330 5 348 5 467 5 501
EBITDA (tys. zł) -1 057 5 141 2 350 8 689
Aktywa (tys. zł) 208 295 205 842 202 093 206 691
Kapitał własny (tys. zł)* 105 996 105 091 101 739 104 222
Liczba akcji (tys. szt.) 23 566,900 23 566,900 23 566,900 23 566,900
Zysk na akcję (zł) -0,243 -0,038 -0,142 0,120
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,498 4,459 4,317 4,422
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej