pb.pl
12,8000 zł
-1,54% -0,2000 zł
Centrum Medyczne ENEL-MED SA (ENE)

Wyniki finansowe - ENELMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 68 324 68 120 71 662 76 524
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 369 3 926 -101 1 460
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 100 3 669 -443 1 090
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 944 2 665 -676 347
Amortyzacja (tys. zł) 4 084 4 141 4 407 4 597
EBITDA (tys. zł) 5 453 8 067 4 306 6 057
Aktywa (tys. zł) 182 031 187 472 196 369 197 188
Kapitał własny (tys. zł)* 107 037 109 724 108 910 109 444
Liczba akcji (tys. szt.) 23 566,900 23 566,900 23 566,900 23 566,900
Zysk na akcję (zł) 0,040 0,113 -0,029 0,015
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,542 4,656 4,621 4,644
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej