pb.pl
12,9000 zł
-4,44% -0,6000 zł
Centrum Medyczne ENEL-MED SA (ENE)

Wyniki finansowe - ENELMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 71 662 76 524 79 282 81 406
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -101 1 460 1 460 1 567
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -443 1 090 1 158 1 187
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -676 347 1 347 737
Amortyzacja (tys. zł) 4 407 4 597 4 692 4 950
EBITDA (tys. zł) 4 306 6 057 6 152 6 517
Aktywa (tys. zł) 196 369 197 188 196 672 200 769
Kapitał własny (tys. zł)* 108 910 109 444 110 796 111 579
Liczba akcji (tys. szt.) 23 566,900 23 566,900 23 566,900 23 566,900
Zysk na akcję (zł) -0,029 0,015 0,057 0,031
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,621 4,644 4,701 4,735
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej