pb.pl
12,9000 zł
-4,44% -0,6000 zł
Centrum Medyczne ENEL-MED SA (ENE)

Wyniki finansowe - ENELMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 62 935 65 596 68 324 68 120
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 723 -835 1 369 3 926
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 093 -1 160 1 100 3 669
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 936 -1 100 944 2 665
Amortyzacja (tys. zł) 3 432 3 772 4 084 4 141
EBITDA (tys. zł) 1 709 2 937 5 453 8 067
Aktywa (tys. zł) 187 798 183 221 182 031 187 472
Kapitał własny (tys. zł)* 107 374 105 982 107 037 109 724
Liczba akcji (tys. szt.) 23 566,900 23 566,900 23 566,900 23 566,900
Zysk na akcję (zł) -0,082 -0,047 0,040 0,113
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,556 4,497 4,542 4,656
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej