pb.pl
12,8000 zł
-1,54% -0,2000 zł
Centrum Medyczne ENEL-MED SA (ENE)

Wyniki finansowe - ENELMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 58 089 57 219 62 935 65 596
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 28 1 300 -1 723 -835
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -33 1 345 -2 093 -1 160
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -248 1 006 -1 936 -1 100
Amortyzacja (tys. zł) 2 610 2 930 3 432 3 772
EBITDA (tys. zł) 2 638 4 230 1 709 2 937
Aktywa (tys. zł) 174 401 182 508 187 798 183 221
Kapitał własny (tys. zł)* 108 478 109 310 107 374 105 982
Liczba akcji (tys. szt.) 23 566,900 23 566,900 23 566,900 23 566,900
Zysk na akcję (zł) -0,011 0,043 -0,082 -0,047
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,603 4,638 4,556 4,497
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej