pb.pl
12,9000 zł
-4,44% -0,6000 zł
Centrum Medyczne ENEL-MED SA (ENE)

Wyniki finansowe - ENELMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 54 277 56 416 58 089 57 219
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 54 1 273 28 1 300
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 267 2 068 -33 1 345
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -113 1 735 -248 1 006
Amortyzacja (tys. zł) 2 413 2 550 2 610 2 930
EBITDA (tys. zł) 2 467 3 823 2 638 4 230
Aktywa (tys. zł) 170 076 174 681 174 401 182 508
Kapitał własny (tys. zł)* 109 386 111 122 108 478 109 310
Liczba akcji (tys. szt.) 23 566,900 23 566,900 23 566,900 23 566,900
Zysk na akcję (zł) -0,005 0,074 -0,011 0,043
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,642 4,715 4,603 4,638
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej