pb.pl
12,8000 zł
-1,54% -0,2000 zł
Centrum Medyczne ENEL-MED SA (ENE)

Wyniki finansowe - ENELMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 52 816 56 222 54 009
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 2 847 2 364 722
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 2 276 1 633 306
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 1 650 1 353 807
Amortyzacja (tys. zł) 0 2 639 2 621 2 684
EBITDA (tys. zł) 0 5 486 4 985 3 406
Aktywa (tys. zł) 139 771 0 136 820 135 029
Kapitał własny (tys. zł)* 64 840 0 67 842 68 649
Liczba akcji (tys. szt.) 23 566,900 23 566,900 23 566,900 23 566,900
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,070 0,057 0,034
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,751 0,000 2,879 2,913
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej