pb.pl
13,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Centrum Medyczne ENEL-MED SA (ENE)

Wyniki finansowe - ENELMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 56 222 54 009 54 920 50 470
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 364 722 37 019 3 045
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 633 306 38 144 2 822
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 353 807 38 392 2 473
Amortyzacja (tys. zł) 2 621 2 684 2 334 2 257
EBITDA (tys. zł) 4 985 3 406 39 353 5 302
Aktywa (tys. zł) 136 820 135 029 162 624 165 073
Kapitał własny (tys. zł)* 67 842 68 649 107 041 109 499
Liczba akcji (tys. szt.) 23 566,900 23 566,900 23 566,900 23 566,900
Zysk na akcję (zł) 0,057 0,034 1,629 0,105
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,879 2,913 4,542 4,646
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej