pb.pl
13,5000 zł
3,85% 0,5000 zł
Centrum Medyczne ENEL-MED SA (ENE)

Wyniki finansowe - ENELMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2013 III Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 52 816
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 2 847
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 2 276
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 1 650
Amortyzacja (tys. zł) 0 2 639
EBITDA (tys. zł) 0 5 486
Aktywa (tys. zł) 139 771 0
Kapitał własny (tys. zł)* 64 840 0
Liczba akcji (tys. szt.) 23 566,900 23 566,900
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,070
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,751 0,000
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej