pb.pl
33,9000 zł
1,50% 0,5000 zł
Enter Air SA (ENT)

Wyniki finansowe - ENTER

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 363 499 573 166 232 984 185 214
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 46 315 78 386 -3 944 20 205
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 22 905 81 550 -14 755 -10 951
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 19 482 63 157 -12 348 -9 043
Amortyzacja (tys. zł) 8 237 10 400 13 382 46 281
EBITDA (tys. zł) 54 552 88 786 9 438 66 486
Aktywa (tys. zł) 958 079 994 155 1 193 301 1 781 015
Kapitał własny (tys. zł)* 267 594 330 696 318 347 306 493
Liczba akcji (tys. szt.) 17 543,750 17 543,750 17 543,750 17 543,750
Zysk na akcję (zł) 1,110 3,600 -0,704 -0,515
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,253 18,850 18,146 17,470
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej