pb.pl
41,5000 zł
1,22% 0,5000 zł
Enter Air SA (ENT)

Wyniki finansowe - ENTER

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 573 166 232 984 185 214 447 814
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 78 386 -3 944 20 205 61 673
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 81 550 -14 755 -10 951 66 793
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 63 157 -12 348 -9 043 53 974
Amortyzacja (tys. zł) 10 400 13 382 46 281 49 118
EBITDA (tys. zł) 88 786 9 438 66 486 110 791
Aktywa (tys. zł) 994 155 1 193 301 1 781 015 1 854 945
Kapitał własny (tys. zł)* 330 696 318 347 306 493 325 406
Liczba akcji (tys. szt.) 17 543,750 17 543,750 17 543,750 17 543,750
Zysk na akcję (zł) 3,600 -0,704 -0,515 3,077
Wartość księgowa na akcję (zł) 18,850 18,146 17,470 18,548
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej