pb.pl
12,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Erbud SA (ERB)

Wyniki finansowe - ERBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 527 407 664 802 707 332 600 967
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -45 345 13 306 9 835 5 601
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -43 778 7 629 7 454 3 372
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -32 887 4 814 3 232 1 819
Amortyzacja (tys. zł) 4 460 3 079 4 671 4 391
EBITDA (tys. zł) -40 885 16 385 14 506 9 992
Aktywa (tys. zł) 1 022 145 1 052 264 1 098 400 1 088 363
Kapitał własny (tys. zł)* 223 031 227 835 233 174 235 282
Liczba akcji (tys. szt.) 12 811,859 12 811,859 12 811,859 12 811,859
Zysk na akcję (zł) -2,567 0,376 0,252 0,142
Wartość księgowa na akcję (zł) 17,408 17,783 18,200 18,364
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej