pb.pl
12,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
Erbud SA (ERB)

Wyniki finansowe - ERBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 432 355 527 407 664 802 707 332
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 925 -45 345 13 306 9 835
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 079 -43 778 7 629 7 454
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 463 -32 887 4 814 3 232
Amortyzacja (tys. zł) 2 775 4 460 3 079 4 671
EBITDA (tys. zł) 7 700 -40 885 16 385 14 506
Aktywa (tys. zł) 963 768 1 022 145 1 052 264 1 098 400
Kapitał własny (tys. zł)* 275 336 223 031 227 835 233 174
Liczba akcji (tys. szt.) 12 811,859 12 811,859 12 811,859 12 811,859
Zysk na akcję (zł) 0,348 -2,567 0,376 0,252
Wartość księgowa na akcję (zł) 21,491 17,408 17,783 18,200
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej