pb.pl
15,0500 zł
1,69% 0,2500 zł
Erbud SA (ERB)

Wyniki finansowe - ERBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2004 IV Q 2005 I Q 2006 II Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 54 030 73 688 102 726
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 2 164 6 016 8 574
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 1 978 5 827 8 707
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 783 3 774 8 301
Amortyzacja (tys. zł) 0 1 188 -98 888
EBITDA (tys. zł) 0 3 352 5 918 9 462
Aktywa (tys. zł) 61 391 90 583 93 636 143 235
Kapitał własny (tys. zł)* 17 055 19 840 30 039 32 169
Liczba akcji (tys. szt.) 10 071,020 10 071,020 10 071,020 10 071,020
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,078 0,375 0,824
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,693 1,970 2,983 3,194
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej