pb.pl
14,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Erbud SA (ERB)

Wyniki finansowe - ERBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 505 878 523 261 432 355 527 407
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 191 12 824 4 925 -45 345
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 022 10 981 7 079 -43 778
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 821 7 605 4 463 -32 887
Amortyzacja (tys. zł) 2 345 3 539 2 775 4 459
EBITDA (tys. zł) 12 536 16 363 7 700 -40 886
Aktywa (tys. zł) 997 279 942 685 963 768 1 022 145
Kapitał własny (tys. zł)* 268 264 275 857 275 336 223 031
Liczba akcji (tys. szt.) 12 811,859 12 811,859 12 811,859 12 811,859
Zysk na akcję (zł) 0,610 0,594 0,348 -2,567
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,939 21,531 21,491 17,408
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej