pb.pl
15,0500 zł
1,69% 0,2500 zł
Erbud SA (ERB)

Wyniki finansowe - ERBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 425 391 576 217 344 085 432 235
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 822 1 548 3 944 10 902
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 209 2 752 341 9 049
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 079 5 661 333 6 803
Amortyzacja (tys. zł) 2 340 2 514 1 988 3 316
EBITDA (tys. zł) 11 162 4 062 5 932 14 218
Aktywa (tys. zł) 1 068 022 947 297 841 295 950 882
Kapitał własny (tys. zł)* 256 850 251 660 254 989 261 177
Liczba akcji (tys. szt.) 12 811,859 12 811,859 12 811,859 12 811,859
Zysk na akcję (zł) 0,553 0,442 0,026 0,531
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,048 19,643 19,903 20,386
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej