pb.pl
15,0500 zł
1,69% 0,2500 zł
Erbud SA (ERB)

Wyniki finansowe - ERBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 487 956 421 642 367 976 446 318
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 16 365 7 245 12 397 23 374
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 14 984 4 530 10 980 24 561
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 10 847 1 692 7 234 -18 183
Amortyzacja (tys. zł) 2 384 3 210 2 785 3 257
EBITDA (tys. zł) 18 749 10 455 15 182 26 631
Aktywa (tys. zł) 1 078 880 1 078 767 1 017 023 1 094 069
Kapitał własny (tys. zł)* 295 724 278 753 304 471 248 538
Liczba akcji (tys. szt.) 12 761,925 12 811,859 12 811,859 12 811,859
Zysk na akcję (zł) 0,850 0,132 0,565 -1,419
Wartość księgowa na akcję (zł) 23,172 21,757 23,765 19,399
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej