pb.pl
21,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Eurotel SA (ETL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - EUROTEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 86 285 132 500 94 792 113 647
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 245 3 369 4 531 2 900
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 788 3 309 4 130 4 337
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 976 2 139 3 294 3 752
Amortyzacja (tys. zł) 582 572 2 589 2 936
EBITDA (tys. zł) 4 827 3 941 7 120 5 836
Aktywa (tys. zł) 107 214 117 051 148 754 162 440
Kapitał własny (tys. zł)* 53 367 55 506 58 800 54 306
Liczba akcji (tys. szt.) 3 748,255 3 748,255 3 748,255 3 748,255
Zysk na akcję (zł) 1,061 0,571 0,879 1,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,238 14,808 15,687 14,488
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej