pb.pl
20,9000 zł
1,46% 0,3000 zł
Eurotel SA (ETL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - EUROTEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 82 689 86 285 132 500 98 247
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 655 4 245 3 369 4 830
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 628 4 788 3 309 4 733
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 011 3 976 2 139 3 925
Amortyzacja (tys. zł) 646 582 572 587
EBITDA (tys. zł) 3 301 4 827 3 941 5 417
Aktywa (tys. zł) 98 156 107 214 117 051 136 393
Kapitał własny (tys. zł)* 49 391 53 367 55 506 58 437
Liczba akcji (tys. szt.) 3 748,255 3 748,255 3 748,255 3 748,255
Zysk na akcję (zł) 0,537 1,061 0,571 1,047
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,177 14,238 14,808 15,590
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej