pb.pl
20,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
Eurotel SA (ETL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - EUROTEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 86 285 132 500 98 247 110 192
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 245 3 369 4 830 2 601
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 788 3 309 4 733 3 734
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 976 2 139 3 925 3 121
Amortyzacja (tys. zł) 582 572 587 4 938
EBITDA (tys. zł) 4 827 3 941 5 417 7 539
Aktywa (tys. zł) 107 214 117 051 136 393 162 440
Kapitał własny (tys. zł)* 53 367 55 506 58 437 54 306
Liczba akcji (tys. szt.) 3 748,255 3 748,255 3 748,255 3 748,255
Zysk na akcję (zł) 1,061 0,571 1,047 0,833
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,238 14,808 15,590 14,488
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej