pb.pl
1,7200 zł
0,00% 0,0000 zł
easyCALL.pl SA (ECL)

Informacje o spółce - EASYCALL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Podstawową działalnością firmy jest sprzedaż usług telekomunikacyjnych (m.in. tańsze rozmowy przez Internet, telefon stacjonarny i komórkowy, telekonferencje, rozmowy video itp.).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Pianistów 2
Kod: 02-403
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 1221700
Fax: +48 22 6594171
Internet: www.easycall.pl
Email: inwestorzy@easycall.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: easyCALL.pl SA
Prezes: Jakubowski, Michał Paweł
Sektor: telekomunikacja
EKD: działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Liczba akcji: 1 211 300
Zatrudnienie:
  • 10 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Sea.pl Polska sp. z o.o.
NIP: 7010049750
KRS: 0000342202
EKD: 61,10
Ticker GPW: ECL
ISIN: PLESCLL00010

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 083 436 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 1 211 300 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 998 323
Liczba głosów na WZA: 1 211 300 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,41%
Kapitał akcyjny: 121 130,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 998 323
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,41%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 17,59%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jakubowski, Michał Paweł 668 323 (55,17%) 668 323 (55,17%) 2012-11-26 -
Mazurkiewicz, Piotr Hubert 330 000 (27,24%) 330 000 (27,24%) 2011-03-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2009-10-26 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-24
seria B - subskrypcja prywatna 2010-11-09 60 000
210 000,00
0,10 3,50 1 060 000
106 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-17
seria C - subskrypcja prywatna 2011-02-03 151 300
590 070,00
0,10 3,90 1 211 300
121 130,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-08-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2017-07-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2015-08-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2015-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jakubowski, Michał Paweł Prezes Zarządu 2009-10-26 -
Mazurkiewicz, Piotr Hubert Członek Zarządu 2012-07-12 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jakubowska, Joanna Helena Przewodniczący RN 2009-10-26 -
Tylec, Łukasz Paweł Członek RN 2009-10-26 2CPARTNE - Prezes Zarządu
Jakubowski, Piotr Tomasz Członek RN 2009-10-26 -
Rybski Robert Członek RN 2012-06-30 -
Aszychmin Michał Członek RN 2013-02-18 -