pb.pl
1,7200 zł
8,86% 0,1400 zł
easyCALL.pl SA (ECL)

Wyniki finansowe - EASYCALL

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) -2 260 2 260 2 270 2 189
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 178 -178 -10 -70
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 172 -172 0 -68
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 138 -138 0 -69
Amortyzacja (tys. zł) -12 12 19 10
EBITDA (tys. zł) 166 -166 9 -60
Aktywa (tys. zł) 3 365 3 175 3 259 3 134
Kapitał własny (tys. zł)* 2 653 2 532 2 580 2 464
Liczba akcji (tys. szt.) 1 211,300 1 211,300 1 211,300 1 211,300
Zysk na akcję (zł) 0,114 -0,114 0,000 -0,057
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,190 2,090 2,130 2,034
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej