pb.pl
3,4600 zł
0,00% 0,0000 zł
ES-System SA (ESS)

Informacje o spółce - ESSYSTEM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Największa polska firma w branży oświetleniowej, zajmująca się projektowaniem, konstruowaniem, wytwarzaniem oraz sprzedażą profesjonalnych systemów oświetleniowych dla obiektów budownictwa ogólnego, architektonicznego, mieszkalnego, przemysłowego, specjalistycznego i zewnętrznego na rynku krajowym i zagranicznym.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Przemysłowa 2
Kod: 30-701
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 12 6563633
Fax: +48 12 6563649
Internet: www.essystem.pl
Email: essystem@essystem.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: ES-System SA
Prezes: Gawrylak Rafał
Sektor: instalacje budowlane i telekomunikacyjne
EKD: sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Liczba akcji: 42 863 637
Zatrudnienie:
  • 204 (2006r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o.o.
NIP: 6792551640
KRS: 0000113760
EKD: 46,90
Ticker GPW: ESS
ISIN: PLESSYS00030

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 148 308 184,02 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 42 863 637 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36 145 257
Liczba głosów na WZA: 42 863 637 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,31%
Kapitał akcyjny: 14 145 000,21 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36 145 257
Cena nominalna akcji: 0,33 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,31%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,69%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Ciupińska Bożena poprzez Augusta Investment sp. z o.o., ZWZ 12 625 355 (29,45%) 12 625 355 (29,45%) 2019-05-16 -
Pilszczek Bogusław wraz z Bowen Investments s.a.r.l. 8 587 265 (20,03%) 8 587 265 (20,03%) 2010-06-21 -
Wysocki Jacek przez Hedland sp. z o.o.; WZA 4 966 902 (11,59%) 4 966 902 (11,59%) 2016-05-19 -
Aviva OFE portfel 4 274 650 (9,97%) 4 274 650 (9,97%) 2018-12-31 ABG, NFT, TRK, KST, PEP, DOM, DCR, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, SKA, FTE, FMF, FRO, ING, CAR, KGH, DVL, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, UNI, PHN, WWL, PKP, KRU, ACP, GTC, MIL, LVC, KTY, WPL, CCC, ABE,
Pilszczek Marta 3 538 090 (8,25%) 3 538 090 (8,25%) 2007-11-14 -
Quercus TFI SA portfele 2 152 995 (5,02%) 2 152 995 (5,02%) 2018-06-30 TLS, XTB, ULM, SEL, ALI, IPE, DDI, ZMT, HRP, ATR, LRQ, SFS, VOT, MSZ, MEX, TRN, BBD,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 100 000
0,00
1,00 0,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-02-07

2007-03-09
seria B wkłady niepieniężne 7 439 280
0,00
1,00 0,00 7 539 280
7 539 280,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-02-07

2007-03-09
seria C 4 220 720
0,00
1,00 0,00 11 760 000
11 760 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-02-07

2007-03-09
seria D 240 000
0,00
1,00 0,00 12 000 000
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-02-07

2007-03-09
obniżenie kapitału 2006-09-20 0
0,00
0,33 0,00 12 000 000
3 960 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-10
seria E 2006-09-20 24 363 637
0,00
0,33 0,00 36 363 637
12 000 000,21
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-02-07
2007-01-10
2007-03-09
seria F - oferta menedżerska za warranty serii A 2006-10-27 1 285 908
0,00
0,33 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja publiczna 2006-10-27 6 500 000
37 700 000,00
0,33 5,80 42 863 637
14 145 000,21
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-02-07
2007-04-04
2007-04-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2018-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2016-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2016-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2015-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2015-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2014-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2014-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2013-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2013-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2012-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2012-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2011-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2011-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2010-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2010-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gawrylak Rafał Prezes Zarządu 2015-05-08 -
Pilch Waldemar Wiceprezes Zarządu 2016-01-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Ciupińska Bożena Przewodniczący RN 2007-02-16 -
Wojciechowski Radosław Sekretarz RN 2012-05-25 -
Chojnacki Arkadiusz Członek RN 2007-06-30 OCTAVA - Członek RN
Wysocki Jacek Członek RN 2012-05-09 -
Pilszczek Bogusław Członek RN 2015-05-08 -
Jaguś Paweł Członek RN 2016-05-19 -
Gargul Michał Członek RN 2018-05-17 -