pb.pl
2,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
ES-System SA (ESS)

Wyniki finansowe - ESSYSTEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 49 699 51 067 49 262 51 783
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 765 3 028 -1 392 2 812
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 931 2 976 -1 450 2 676
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 490 2 575 -816 2 658
Amortyzacja (tys. zł) 2 372 2 462 2 308 2 724
EBITDA (tys. zł) 6 137 5 490 916 5 536
Aktywa (tys. zł) 191 143 172 555 179 112 199 158
Kapitał własny (tys. zł)* 136 905 139 479 138 443 141 104
Liczba akcji (tys. szt.) 42 863,637 42 863,637 42 863,637 42 863,637
Zysk na akcję (zł) 0,081 0,060 -0,019 0,062
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,194 3,254 3,230 3,292
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej