pb.pl
3,4600 zł
0,00% 0,0000 zł
ES-System SA (ESS)

Wyniki finansowe - ESSYSTEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 51 067 49 262 51 783 53 293
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 028 -1 392 2 812 2 800
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 976 -1 450 2 676 2 407
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 575 -816 2 658 2 427
Amortyzacja (tys. zł) 2 462 2 308 2 724 2 486
EBITDA (tys. zł) 5 490 916 5 536 5 286
Aktywa (tys. zł) 172 555 179 112 199 158 199 086
Kapitał własny (tys. zł)* 139 479 138 443 141 104 143 527
Liczba akcji (tys. szt.) 42 863,637 42 863,637 42 863,637 42 863,637
Zysk na akcję (zł) 0,060 -0,019 0,062 0,057
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,254 3,230 3,292 3,348
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej