pb.pl
3,8600 zł
0,26% 0,0100 zł
Ergis S.A. (EGS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ERGIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2006 III Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 78 268 84 860
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 164 5 636
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 622 5 184
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 135 3 707
Amortyzacja (tys. zł) 2 653 2 987
EBITDA (tys. zł) 5 817 8 623
Aktywa (tys. zł) 208 152 198 472
Kapitał własny (tys. zł)* 88 473 92 191
Liczba akcji (tys. szt.) 17 015,855 17 015,855
Zysk na akcję (zł) 0,537 0,218
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,199 5,418
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej