pb.pl
3,8600 zł
0,26% 0,0100 zł
Ergis S.A. (EGS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ERGIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 174 852 191 216 207 298 195 697
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 472 7 585 9 048 5 444
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 575 6 105 7 694 4 518
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -114 5 197 6 155 3 921
Amortyzacja (tys. zł) 5 842 5 933 5 896 6 168
EBITDA (tys. zł) 7 314 13 518 14 944 11 612
Aktywa (tys. zł) 473 233 514 493 521 802 500 743
Kapitał własny (tys. zł)* 208 995 213 853 212 701 215 608
Liczba akcji (tys. szt.) 38 412,125 38 412,125 38 412,125 38 094,597
Zysk na akcję (zł) -0,003 0,135 0,160 0,103
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,441 5,567 5,537 5,660
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej