pb.pl
19,31 zł
0,68% 0,13 zł
Eurocash SA (EUR)

Wyniki finansowe - EUROCASH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 805 939 5 000 323 5 775 375 6 256 186
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 51 384 -7 098 67 629 51 501
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 34 781 -17 285 59 001 37 240
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 753 -15 826 36 778 36 443
Amortyzacja (tys. zł) 50 100 46 708 49 402 53 624
EBITDA (tys. zł) 101 484 39 610 117 031 105 125
Aktywa (tys. zł) 5 979 922 6 251 083 6 498 175 6 349 042
Kapitał własny (tys. zł)* 966 333 949 556 881 893 924 157
Liczba akcji (tys. szt.) 139 163,286 139 163,286 139 163,286 139 163,286
Zysk na akcję (zł) 0,063 -0,114 0,264 0,262
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,944 6,823 6,337 6,641
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej