pb.pl
27,42 zł
1,93% 0,52 zł
Eurocash SA (EUR)

Wyniki finansowe - EUROCASH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 340 488 5 193 162 6 084 402 6 187 576
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 116 524 -6 980 -39 563 58 153
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 93 639 -16 155 -47 737 49 424
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 66 901 -14 902 -62 904 35 742
Amortyzacja (tys. zł) 43 124 44 473 45 431 43 313
EBITDA (tys. zł) 159 648 37 493 5 868 101 466
Aktywa (tys. zł) 5 521 623 5 805 541 6 135 880 5 912 665
Kapitał własny (tys. zł)* 1 085 650 1 072 310 907 410 942 906
Liczba akcji (tys. szt.) 139 096,361 139 163,286 139 163,286 139 163,286
Zysk na akcję (zł) 0,481 -0,107 -0,452 0,257
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,805 7,705 6,520 6,776
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej