pb.pl
19,26 zł
-0,72% -0,14 zł
Eurocash SA (EUR)

Wyniki finansowe - EUROCASH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 187 576 5 805 939 5 000 323 5 775 375
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 58 153 51 384 -7 098 67 629
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 49 424 34 781 -17 285 59 001
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 35 742 8 753 -15 826 36 778
Amortyzacja (tys. zł) 43 313 50 100 46 708 49 402
EBITDA (tys. zł) 101 466 101 484 39 610 117 031
Aktywa (tys. zł) 5 912 665 5 979 922 6 251 083 6 498 175
Kapitał własny (tys. zł)* 942 906 966 333 949 556 881 893
Liczba akcji (tys. szt.) 139 163,286 139 163,286 139 163,286 139 163,286
Zysk na akcję (zł) 0,257 0,063 -0,114 0,264
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,776 6,944 6,823 6,337
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej