pb.pl
22,9000 zł
2,97% 0,6600 zł
Eurocash SA (EUR)

Wyniki finansowe - EUROCASH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 000 323 5 775 375 6 256 186 5 801 005
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -7 098 67 629 51 501 102 344
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -17 285 59 001 37 240 76 595
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -15 826 36 778 36 443 52 249
Amortyzacja (tys. zł) 46 708 49 402 53 624 54 502
EBITDA (tys. zł) 39 610 117 031 105 125 156 846
Aktywa (tys. zł) 6 251 083 6 498 175 6 349 042 6 010 906
Kapitał własny (tys. zł)* 949 556 881 893 924 157 975 038
Liczba akcji (tys. szt.) 139 163,286 139 163,286 139 163,286 139 163,286
Zysk na akcję (zł) -0,114 0,264 0,262 0,375
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,823 6,337 6,641 7,006
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej