pb.pl
20,3600 zł
0,30% 0,0600 zł
Eurocash SA (EUR)

Wyniki finansowe - EUROCASH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 775 375 6 256 186 5 801 005 5 482 937
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 67 629 51 501 102 344 -9 694
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 59 001 37 240 76 595 -37 457
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 36 778 36 443 52 249 -39 388
Amortyzacja (tys. zł) 49 402 53 624 54 502 131 060
EBITDA (tys. zł) 117 031 105 125 156 846 121 366
Aktywa (tys. zł) 6 498 175 6 349 042 6 010 906 8 176 961
Kapitał własny (tys. zł)* 881 893 924 157 975 038 947 606
Liczba akcji (tys. szt.) 139 163,286 139 163,286 139 163,286 139 163,286
Zysk na akcję (zł) 0,264 0,262 0,375 -0,283
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,337 6,641 7,006 6,809
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej