pb.pl
22,9000 zł
2,97% 0,6600 zł
Eurocash SA (EUR)

Wyniki finansowe - EUROCASH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2005 II Q 2005 III Q 2005 IV Q 2005
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 379 546 422 850 464 329 420 412
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 489 11 623 13 996 13 543
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 046 11 588 13 985 12 063
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 408 9 818 11 381 8 958
Amortyzacja (tys. zł) 6 123 6 138 6 497 6 796
EBITDA (tys. zł) 11 612 17 761 20 493 20 339
Aktywa (tys. zł) 370 591 0 408 268 441 942
Kapitał własny (tys. zł)* 145 233 0 166 661 175 750
Liczba akcji (tys. szt.) 127 742,000 127 742,000 127 742,000 127 742,000
Zysk na akcję (zł) 0,019 0,077 0,089 0,070
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,137 0,000 1,305 1,376
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej