pb.pl
20,4400 zł
0,69% 0,1400 zł
Eurocash SA (EUR)

Wyniki finansowe - EUROCASH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2005 III Q 2005 IV Q 2005 I Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 422 850 464 329 420 412 395 973
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 11 623 13 996 13 543 -1 431
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 11 588 13 985 12 063 -1 182
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 818 11 381 8 958 -1 853
Amortyzacja (tys. zł) 6 138 6 497 6 796 6 657
EBITDA (tys. zł) 17 761 20 493 20 339 5 226
Aktywa (tys. zł) 0 408 268 441 942 565 697
Kapitał własny (tys. zł)* 0 166 661 175 750 174 287
Liczba akcji (tys. szt.) 127 742,000 127 742,000 127 742,000 127 742,000
Zysk na akcję (zł) 0,077 0,089 0,070 -0,015
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 1,305 1,376 1,364
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej