pb.pl
20,3000 zł
1,55% 0,3100 zł
Eurocash SA (EUR)

Wyniki finansowe - EUROCASH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 466 741 5 576 269 5 190 942 4 987 110
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -39 563 58 153 51 384 -7 098
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -47 737 49 424 34 781 -17 285
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -62 904 35 742 8 753 -15 826
Amortyzacja (tys. zł) 45 431 43 313 50 100 46 708
EBITDA (tys. zł) 5 868 101 466 101 484 39 610
Aktywa (tys. zł) 6 135 880 5 912 665 5 979 922 6 251 083
Kapitał własny (tys. zł)* 907 410 942 906 966 333 949 556
Liczba akcji (tys. szt.) 139 163,286 139 163,286 139 163,286 139 163,286
Zysk na akcję (zł) -0,452 0,257 0,063 -0,114
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,520 6,776 6,944 6,823
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej