pb.pl
22,9000 zł
2,97% 0,6600 zł
Eurocash SA (EUR)

Wyniki finansowe - EUROCASH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 651 076 5 466 741 5 576 269 5 190 942
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -6 980 -39 563 58 153 51 384
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -16 155 -47 737 49 424 34 781
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -14 902 -62 904 35 742 8 753
Amortyzacja (tys. zł) 44 473 45 431 43 313 50 100
EBITDA (tys. zł) 37 493 5 868 101 466 101 484
Aktywa (tys. zł) 5 805 541 6 135 880 5 912 665 5 979 922
Kapitał własny (tys. zł)* 1 072 310 907 410 942 906 966 333
Liczba akcji (tys. szt.) 139 163,286 139 163,286 139 163,286 139 163,286
Zysk na akcję (zł) -0,107 -0,452 0,257 0,063
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,705 6,520 6,776 6,944
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej