pb.pl
20,4400 zł
0,69% 0,1400 zł
Eurocash SA (EUR)

Wyniki finansowe - EUROCASH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 340 766 5 761 179 5 353 908 4 651 076
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 70 038 81 078 116 524 -6 980
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 63 065 75 854 93 639 -16 155
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 52 483 58 660 66 901 -14 902
Amortyzacja (tys. zł) 40 227 42 163 43 124 44 473
EBITDA (tys. zł) 110 265 123 241 159 648 37 493
Aktywa (tys. zł) 5 530 756 5 448 950 5 494 996 5 805 541
Kapitał własny (tys. zł)* 986 592 1 046 940 1 085 650 1 072 310
Liczba akcji (tys. szt.) 139 085,536 139 085,536 139 096,361 139 163,286
Zysk na akcję (zł) 0,377 0,422 0,481 -0,107
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,093 7,527 7,805 7,705
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej