pb.pl
22,9000 zł
2,97% 0,6600 zł
Eurocash SA (EUR)

Wyniki finansowe - EUROCASH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 764 047 5 340 766 5 761 179 5 353 908
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 643 70 038 81 078 116 524
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 361 63 065 75 854 93 639
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 178 52 483 58 660 66 901
Amortyzacja (tys. zł) 40 698 40 227 42 163 43 124
EBITDA (tys. zł) 47 341 110 265 123 241 159 648
Aktywa (tys. zł) 5 157 313 5 530 756 5 448 950 5 494 996
Kapitał własny (tys. zł)* 1 111 665 986 592 1 046 940 1 085 650
Liczba akcji (tys. szt.) 138 920,436 139 085,536 139 085,536 139 096,361
Zysk na akcję (zł) 0,008 0,377 0,422 0,481
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,002 7,093 7,527 7,805
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej