pb.pl
20,3600 zł
0,30% 0,0600 zł
Eurocash SA (EUR)

Wyniki finansowe - EUROCASH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 181 696 5 486 575 5 044 174 4 764 047
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 75 339 97 708 145 275 6 643
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 65 634 88 117 117 357 3 361
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 48 613 70 119 96 997 1 178
Amortyzacja (tys. zł) 38 686 37 404 39 438 40 698
EBITDA (tys. zł) 114 025 135 112 184 713 47 341
Aktywa (tys. zł) 5 246 492 5 137 120 4 975 407 5 157 313
Kapitał własny (tys. zł)* 935 156 1 003 306 1 100 327 1 111 665
Liczba akcji (tys. szt.) 138 680,636 138 680,636 138 829,311 138 920,436
Zysk na akcję (zł) 0,351 0,506 0,699 0,008
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,743 7,235 7,926 8,002
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej