pb.pl
22,9000 zł
2,97% 0,6600 zł
Eurocash SA (EUR)

Wyniki finansowe - EUROCASH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 605 767 5 181 696 5 486 575 5 044 174
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 761 75 339 97 708 145 275
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -5 471 65 634 88 117 117 357
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 359 48 613 70 119 96 997
Amortyzacja (tys. zł) 35 024 38 686 37 404 39 438
EBITDA (tys. zł) 41 785 114 025 135 112 184 713
Aktywa (tys. zł) 5 019 585 5 246 492 5 137 120 4 975 407
Kapitał własny (tys. zł)* 999 364 935 156 1 003 306 1 100 327
Liczba akcji (tys. szt.) 138 680,636 138 680,636 138 680,636 138 829,311
Zysk na akcję (zł) -0,024 0,351 0,506 0,699
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,206 6,743 7,235 7,926
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej