pb.pl
1,8000 zł
11,11% 0,1800 zł
FAM SA (FAM)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - FAM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka dostarcza usługi zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych poprzez cynkowanie ogniowe (krajowy lider w segmencie średnich wanien). Metoda ta zalicza się do najlepszych metod zabezpieczania konstrukcji stalowych przed korozją. Zlecenia realizowane są w czterech nowoczesnych zakładach zlokalizowanych w środkowej i zachodniej Polsce (we Wrocławiu, Rawie Mazowieckiej, Obornikach i Wieluniu).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Avicenny 16
Kod: 54-611
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 3839905
Fax: +48 71 3839906
Internet: www.famgk.com.pl
Email: fam@fam.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: FAM SA
Prezes: Relidzyński Paweł
Sektor: wyroby metalowe
EKD: obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Liczba akcji: 31 882 971
Zatrudnienie:
  • 355 (2016r.) - spółka
  • 818 (2013r.) - grupa
Audytor: HLB M2 sp. z o.o. PIE sp.k.
NIP: 875-000-27-63
KRS: 0000065111
EKD: 25,61
Ticker GPW: FAM
ISIN: PLFAM0000012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 57 389 347,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 31 882 971 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26 061 850
Liczba głosów na WZA: 31 882 971 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,15%
Kapitał akcyjny: 9 246 061,59 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26 061 850
Cena nominalna akcji: 0,29 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,15%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,85%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Copernicus Capital TFI SA poprzez Fulcrum FIZ i Napoleon FIZ (THC SPW10 sp. z o.o.); porozumienie 17 901 283 (56,15%) 17 901 283 (56,15%) 2017-07-10 ETX, RDL, DKR, LKS, VOT, BDZ, CZT, CCS, SKH, NEM, MRG, PSW,
Maumee Bay, LLC porozumienie 8 160 567 (25,00%) 8 160 567 (25,00%) 2016-08-04 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2018-02-20
seria A - przekształcenie PP w SA 1994-08-16 398 000
3 980 000,00
10,00 10,00 398 000
3 980 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
1994-10-01
2004-11-03
obniżenie kapitału 1995-09-21 0
0,00
2,03 0,00 398 000
807 940,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-10-02
split 1:7 2004-04-16 0
0,00
0,29 0,00 2 786 000
807 940,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-04-30
seria B - subskrypcja publiczna 2004-04-16 993 219
16 884 723,00
0,29 17,00 3 501 319
1 015 382,51
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-10
2004-10-18
2004-11-03
umorzenie akcji 2004-06-21 -277 900
0,00
0,29 0,00 2 508 100
727 349,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-06-25
umorzenie akcji 2005-01-10 -142 100
0,00
0,29 0,00 3 359 219
974 173,51
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-06-24
seria D - prawo poboru 1:2 2006-05-18 6 718 438
9 741 735,10
0,29 1,45 10 077 657
2 922 520,53
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-09-18
2006-11-15
seria C - za obligacje zamienne zmiana uchwały nr. 11 z dnia 2007-05-17 2006-06-30 3 006 000
1 653 300,00
0,29 0,55 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - prawo poboru 1:2 2006-12-22 20 155 314
20 155 314,00
0,29 1,00 30 232 971
8 767 561,59
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-16
2007-04-30
seria F - subskrypcja prywatna Tar Heel Capital, South Bay Ltd 2007-08-21 1 650 000
15 312 000,00
0,29 9,28 31 882 971
9 246 061,59
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-10
2007-11-14
połączenie z FAM Cynkowanie Ogniowe SA bez podwyższania kapitału 2011-09-15 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-17
połączenie z Cynkownia Wieluń sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-09-16 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-30
zmiana firmy z FAM Grupa Kapitałowa SA na FAM SA 2016-08-08 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-16

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-10-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2016-10-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2016-05-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2016-04-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,29 zł
2007-01-31 Prawo poboru 1:2
2006-07-07 Prawo poboru 1:2
2005-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2005-05-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Relidzyński Paweł Prezes Zarządu 2014-11-13 -
Chrzanowski Sławomir Członek Zarządu 2014-11-13 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bielowicki Grzegorz Przewodniczący RN 2009-02-27 -
Różycki Andrzej Wiceprzewodniczący RN 2011-06-30 -
Waligórski Tomasz Sekretarz RN 2017-05-29 -
Przybył Jacek Członek RN 2014-07-30 -
Dyszczyk Agnieszka Członek RN 2017-05-29 -