pb.pl
9,0000 zł
0,22% 0,0200 zł
Feerum S.A. (FEE)

Wyniki finansowe - FEERUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 28 620 27 583 36 791 36 283
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -859 2 553 1 992 1 827
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 951 2 082 4 871 1 384
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 615 2 082 4 687 1 048
Amortyzacja (tys. zł) 2 109 2 213 2 387 2 382
EBITDA (tys. zł) 1 250 4 766 4 379 4 209
Aktywa (tys. zł) 193 859 209 152 204 643 202 565
Kapitał własny (tys. zł)* 103 329 105 412 110 098 111 147
Liczba akcji (tys. szt.) 9 537,916 9 537,916 9 537,916 9 537,916
Zysk na akcję (zł) -0,169 0,218 0,491 0,110
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,833 11,052 11,543 11,653
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej