pb.pl
5,44 zł
0,00% 0,00 zł
Feerum S.A. (FEE)

Wyniki finansowe - FEERUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 23 144 28 619 27 583 36 791
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 600 -860 2 553 1 992
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 320 -1 951 2 082 4 871
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 228 -1 615 2 082 4 687
Amortyzacja (tys. zł) 2 281 2 109 2 213 2 387
EBITDA (tys. zł) 3 881 1 249 4 766 4 379
Aktywa (tys. zł) 183 259 193 859 209 152 204 643
Kapitał własny (tys. zł)* 104 945 103 329 105 412 110 098
Liczba akcji (tys. szt.) 9 537,916 9 537,916 9 537,916 9 537,916
Zysk na akcję (zł) 0,129 -0,169 0,218 0,491
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,003 10,833 11,052 11,543
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej