pb.pl
13,4000 zł
-0,37% -0,0500 zł
FERRO SA (FRO)

Wyniki finansowe - FERRO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 107 485 103 523 109 439 105 820
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 16 281 8 947 17 498 12 667
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 14 573 6 870 16 094 11 724
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 11 858 5 374 13 004 9 521
Amortyzacja (tys. zł) 872 1 112 1 172 1 759
EBITDA (tys. zł) 17 153 10 059 18 670 14 426
Aktywa (tys. zł) 427 514 390 875 418 383 421 804
Kapitał własny (tys. zł)* 226 698 233 197 246 348 232 713
Liczba akcji (tys. szt.) 21 242,655 21 242,655 21 242,655 21 242,655
Zysk na akcję (zł) 0,558 0,253 0,612 0,448
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,672 10,978 11,597 10,955
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej