pb.pl
3,7900 zł
3,84% 0,1400 zł
Ferrum SA (FER)

Informacje o spółce - FERRUM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Krajowy lider w produkcji rur do przesyłu mediów. Specjalizuje się w produkcji rur stalowych ze szwem oraz kształtowników zamkniętych. Przeznaczone są dla rynku gazowniczego (szczególnie do budowy rurociągów przesyłowych i dystrybucyjnych), ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego (do przesyłu ścieków, wody pitnej i zasolonej) oraz przemysłowego.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Porcelanowa 11
Kod: 40-246
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 2555842
Fax: +48 32 2554294
Internet: www.ferrum.com.pl
Email: ferrum@ferrum.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Ferrum SA
Prezes: Kasprzycki Krzysztof
Sektor: hutnictwo żelaza i stali
EKD: produkcja rur stalowych
Liczba akcji: 57 911 485
Zatrudnienie:
  • 302 (2018r.) - spółka
  • 456 (2018r.) - grupa
Audytor: Deloitte Audyt sp.z.o.o. sp.k.
NIP: 6340128794
KRS: 0000063239
EKD: 27,22
Ticker GPW: FER
ISIN: PLFERUM00014

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 219 484 528,15 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 57 911 485 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55 957 816
Liczba głosów na WZA: 57 911 485 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 96,62%
Kapitał akcyjny: 178 946 488,65 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55 957 816
Cena nominalna akcji: 3,09 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 3,38%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Watchet sp. z o.o. 19 284 805 (33,30%) 19 284 805 (34,12%) 2019-03-26 -
MW Asset Management sp. z o.o. 12 196 083 (21,06%) 12 196 083 (21,58%) 2018-08-06 -
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN ZWZ 9 511 624 (16,42%) 9 511 624 (16,83%) 2019-06-28 RFK, BOS,
Bajor Sławomir wraz z B.S.K. Return SA oraz podmiotami powiązanymi 6 979 732 (12,05%) 6 979 732 (12,35%) 2014-09-24 -
Noble Funds TFI SA poprzez Mezzanine FIZAN 6 599 186 (11,40%) 6 599 186 (11,67%) 2018-08-06 RNK, ASB,
Ferrum SA 1 386 386 (2,39%) 1 386 386 (2,45%) 2012-08-31 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria F - subskrypcja prywatna 33 368 233
0,00
3,09 0,00 57 911 485
178 946 488,65
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-27
2019-09-03
seria A - przekształcenie PP w SA 1995-03-08 4 314 000
10,00 4 314 000
43 140 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-12-19
1992-02-29
1997-06-27
obniżenie kapitału 1996-01-29
3,09 4 314 000
13 330 260,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-03-22
seria B - subskrypcja publiczna 1996-10-25 3 000 000
33 000 000,00
3,09 11,00 7 314 000
22 600 260,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-12-19
1997-04-28
1997-06-27
seria C - ING Bank Śląski SA 2003-06-23 3 074 433
9 499 997,97
3,09 3,09 10 388 433
32 100 257,97
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-09-19
2003-11-12
seria D - subskrypcja publiczna 2004-12-22 1 883 193
17 890 333,50
3,09 9,50 12 271 626
37 919 324,34
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-05-20
seria E - prawo poboru 1:1 2007-05-10 12 271 626
38 287 473,12
3,09 3,12 24 543 252
75 838 648,68
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-14
2008-01-24
połączenie z Rockford sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-12-17 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2007-06-20 Prawo poboru 1:1
2003-11-12 Asymilacja akcji seria C
1999-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
1999-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
1999-05-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
1999-05-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,11 zł
1998-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
1998-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
1998-05-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
1998-05-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kasprzycki Krzysztof Prezes Zarządu 2017-04-13 -
Szlachetka Honorata Wiceprezes Zarządu 2018-07-03 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Warzecha Marek Przewodniczący RN 2018-06-29 VOXEL - Przewodniczący RN
ESOTIQ - Członek RN
Kasperek Andrzej Członek RN 2017-06-30 SONEL - Członek RN
TIM - Członek RN
Wlezień Aleksander Członek RN 2018-06-29 BLIRT - Członek RN
Samolej, Dariusz Przemysław Członek RN 2018-06-29 -
Karwowski Zbigniew Członek RN 2018-06-29 -
Szumański Andrzej Członek RN 2018-06-29 APLITT - Członek RN
VRG - Członek RN
PKNORLEN - Członek RN
Łatała Wiesław Członek RN 2019-06-28 ELMONTEX - Wiceprzewodniczący RN
BAHOLDIN - Wiceprzewodniczący RN
MARVIPOL - Wiceprzewodniczący RN
SYNEKTIK - Wiceprzewodniczący RN
ECOTECH - Członek RN