pb.pl
3,7900 zł
3,84% 0,1400 zł
Ferrum SA (FER)

Wyniki finansowe - FERRUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 100 817 107 375 123 661 130 697
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 475 417 6 294 3 638
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 959 -2 610 3 159 2 079
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -5 365 -2 958 3 163 1 683
Amortyzacja (tys. zł) 3 339 3 508 3 202 3 328
EBITDA (tys. zł) 1 864 3 925 9 496 6 966
Aktywa (tys. zł) 327 177 386 767 384 284 397 257
Kapitał własny (tys. zł)* 128 762 125 804 128 883 130 566
Liczba akcji (tys. szt.) 57 911,485 57 911,485 57 911,485 57 911,485
Zysk na akcję (zł) -0,093 -0,051 0,055 0,029
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,223 2,172 2,226 2,255
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej