pb.pl
0,0300 zł
-57,14% -0,0400 zł
Fota SA (FOT)

Informacje o spółce - FOTA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych, a także sprzętu i narzędzi dla warsztatów. Współpracuje w tym zakresie z około 200 firmami.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Stryjska 24
Kod: 81-506
Miejscowość: Gdynia
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 6906610
Fax: +48 58 6906600
Internet: www.fota.pl
Email: biuro@fota.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Fota SA w upadłości układowej
Prezes:
Sektor: części samochodowe
EKD: sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
Liczba akcji: 9 416 000
Zatrudnienie:
  • 219 (2016r.) - spółka
  • 298 (2016r.) - grupa
Audytor: Pro Audyt sp. z o.o.
NIP: 5891750856
KRS: 0000047702
EKD: 50,30
Ticker GPW: FOT
ISIN: PLFOTA000014

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 282 480 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 9 416 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 632 832
Liczba głosów na WZA: 9 416 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17,34%
Kapitał akcyjny: 18 832 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 258 832
Cena nominalna akcji: 8,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29,54%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 82,66%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Fota Bogdan z żoną Lucyną Fota 1 624 000 (17,25%) 3 250 000 (29,46%) 2017-09-11 -
Fota SA w upadłości układowej zakup akcji własnych 8 832 (0,09%) 8 832 (0,08%) 2012-12-12 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-14
seria A - przekształcenie PH w SA 2001-08-29 500
500 000,00
1 000,00 1 000,00 500
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-31
2001-09-26
seria B 2001-12-31 51 500
0,00
1 000,00 0,00 52 000
52 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-31
2002-03-04
split 1:125 2006-03-31 0
0,00
8,00 0,00 6 500 000
52 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-04-11
seria C - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2006-03-31 84 000
0,00
8,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja publiczna 2006-04-14 2 916 000
99 144 000,00
8,00 34,00 9 416 000
75 328 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-31
2006-12-06
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2006-04-14 200 000
0,00
8,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału renominacja akcji 2007-06-15 0
0,00
2,00 0,00 9 416 000
18 832 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-17
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2017-02-23 6 977 500
13 955 000,00
2,00 2,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych