pb.pl
0,0300 zł
-57,14% -0,0400 zł
Fota SA (FOT)

Wyniki finansowe - FOTA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 14 078 13 715 10 746 6 431
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -10 597 -5 198 -3 824 -4 112
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -11 920 -6 023 -5 089 -5 493
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -16 024 -6 417 -5 048 -5 493
Amortyzacja (tys. zł) 604 828 653 868
EBITDA (tys. zł) -9 993 -4 370 -3 171 -3 244
Aktywa (tys. zł) 77 347 85 236 42 325 37 291
Kapitał własny (tys. zł)* -63 407 -55 619 -108 141 -109 290
Liczba akcji (tys. szt.) 2 354,000 2 354,000 2 354,000 2 354,000
Zysk na akcję (zł) -6,807 -2,726 -2,144 -2,333
Wartość księgowa na akcję (zł) -26,936 -23,627 -45,939 -46,427
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej