pb.pl
51,7000 zł
-0,14% -0,0700 zł
Farmacol SA (FCL)

Informacje o spółce - FARMACOL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną artykułów: farmaceutycznych, medycznych oraz kosmetyków, środków higienicznych, suplementów diety oraz świadczenie usług marketingowych. Dodatkowo Spółka świadczy także usługi hotelarskie i gastronomiczne.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Rzepakowa 2
Kod: 40-541
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 2080600
Fax: +48 32 2022497
Internet: www.farmacol.com.pl
Email: farmacol@farmacol.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Farmacol SA
Prezes: Kaszowicz Barbara
Sektor: dystrybucja leków
EKD: sprzedaż hurtowa artykułów farmaceutycznych
Liczba akcji: 23 400 000
Zatrudnienie:
  • 31 (2016r.) - spółka
  • 2 980 (2016r.) - grupa
Audytor: Mazars Audyt sp. z o.o.
NIP: 6340023629
KRS: 0000038158
EKD: 51,46
Ticker GPW: FCL
ISIN: PLFRMCL00066

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 209 780 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 23 400 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 400 000
Liczba głosów na WZA: 31 400 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 23 400 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 31 400 000
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Olszewski Andrzej w porozumieniu z Zytą Olszewską, Anną Olszewską, Maciejem Olszewskim,Prometeusz SPV1 sp. z o.o. i Naszą Apteką sp. z o.o. 23 400 000 (100,00%) 31 400 000 (100,00%) 2017-03-07 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-06-20
seria A, B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1996-12-31 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-28
1997-02-01
seria C - prawo poboru 1998-03-20 1 935 000
1 935 000,00
1,00 1,00 2 035 000
2 035 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-28
1998-04-23
seria D - prawo poboru, zarząd 1998-03-20 1 965 000
1 965 000,00
1,00 1,00 4 000 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-28
1998-04-23
2001-03-14
seria E - subskrypcja publiczna 1998-03-20 3 800 000
91 200 000,00
1,00 24,00 7 800 000
7 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-28
1999-05-12
1999-06-15
seria F - prawo poboru 1:2 2003-11-12 15 600 000
15 600 000,00
1,00 1,00 23 400 000
23 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-11-07
2004-02-16
2004-03-08
renumeracja akcji: serie D-F na serię D 2009-12-14 0
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2001-03-14 Asymilacja akcji seria D

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kaszowicz Barbara Prezes Zarządu / p.o. 2014-06-26 -
Piekarz Ryszard Członek Zarządu 2014-06-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Olszewski Andrzej Przewodniczący RN 2002-11-28 -
Olszewska Zyta Wiceprzewodniczący RN 2007-11-26 -
Kowalewski Jan Członek RN 2002-11-28 -
Olszewski Maciej Członek RN 2002-11-28 -
Olszewska Anna Członek RN 2010-11-24 -