pb.pl
51,7000 zł
-0,14% -0,0700 zł
Farmacol SA (FCL)

Wyniki finansowe - FARMACOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 495 128 1 483 185 1 487 426 1 623 974
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 27 587 21 505 34 748 15 301
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 31 036 24 228 41 873 23 169
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 25 786 21 952 34 076 19 485
Amortyzacja (tys. zł) 4 529 4 863 4 439 4 971
EBITDA (tys. zł) 32 116 26 368 39 187 20 272
Aktywa (tys. zł) 2 599 840 2 670 228 2 829 198 2 898 439
Kapitał własny (tys. zł)* 1 310 332 1 332 238 1 366 342 1 385 838
Liczba akcji (tys. szt.) 23 400,000 23 400,000 23 400,000 23 400,000
Zysk na akcję (zł) 1,102 0,938 1,456 0,833
Wartość księgowa na akcję (zł) 55,997 56,933 58,391 59,224
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej