pb.pl

Wyniki finansowe - FASING

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 51 851 46 938 43 662 43 587
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 421 5 117 2 497 7 151
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 619 5 159 -1 861 6 181
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 153 3 744 -3 317 3 166
Amortyzacja (tys. zł) 2 810 2 962 2 983 3 081
EBITDA (tys. zł) 12 231 8 079 5 480 10 232
Aktywa (tys. zł) 338 096 333 746 325 558 331 070
Kapitał własny (tys. zł)* 134 877 139 405 135 285 139 311
Liczba akcji (tys. szt.) 3 107,249 3 107,249 3 107,249 3 107,249
Zysk na akcję (zł) 1,337 1,205 -1,068 1,019
Wartość księgowa na akcję (zł) 43,407 44,864 43,539 44,834
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej