pb.pl

Wyniki finansowe - FASING

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 54 546 60 228 45 652 63 338
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 172 9 503 1 828 11 510
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 469 6 803 448 11 557
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 414 6 247 -1 267 9 862
Amortyzacja (tys. zł) 2 526 2 749 1 934 3 257
EBITDA (tys. zł) 11 698 12 252 3 762 14 767
Aktywa (tys. zł) 311 101 308 892 327 835 333 385
Kapitał własny (tys. zł)* 121 079 126 492 125 354 135 956
Liczba akcji (tys. szt.) 3 107,249 3 107,249 3 107,249 3 107,249
Zysk na akcję (zł) 2,386 2,010 -0,408 3,174
Wartość księgowa na akcję (zł) 38,967 40,709 40,342 43,754
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej