pb.pl

Wyniki finansowe - FASING

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 43 379 44 210 49 062 52 851
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 778 2 301 2 888 11 387
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 118 1 400 -751 10 765
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 036 535 -1 839 8 893
Amortyzacja (tys. zł) 2 384 2 829 2 992 2 647
EBITDA (tys. zł) 5 162 5 130 5 880 14 034
Aktywa (tys. zł) 259 040 260 204 276 115 302 127
Kapitał własny (tys. zł)* 108 908 109 694 106 438 115 625
Liczba akcji (tys. szt.) 3 107,249 3 107,249 3 107,249 3 107,249
Zysk na akcję (zł) 0,655 0,172 -0,592 2,862
Wartość księgowa na akcję (zł) 35,050 35,303 34,255 37,211
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej