pb.pl

Wyniki finansowe - FASING

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 45 629 38 762 46 163 46 636
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 942 3 471 2 865 3 950
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 741 2 306 2 487 1 400
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 928 1 416 1 235 420
Amortyzacja (tys. zł) 2 973 2 457 2 631 2 629
EBITDA (tys. zł) 5 915 5 928 5 496 6 579
Aktywa (tys. zł) 268 510 264 148 264 108 258 054
Kapitał własny (tys. zł)* 109 761 110 907 111 138 110 099
Liczba akcji (tys. szt.) 3 107,249 3 107,249 3 107,249 3 107,249
Zysk na akcję (zł) 0,620 0,456 0,397 0,135
Wartość księgowa na akcję (zł) 35,324 35,693 35,767 35,433
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej