pb.pl
0,4100 zł
2,50% 0,0100 zł
Letus Capital SA (LET)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - LETUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 289 504 236 3 754
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 185 -1 269 82 1 646
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 176 -1 274 82 1 636
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 176 -1 274 82 1 636
Amortyzacja (tys. zł) 33 33 0 405
EBITDA (tys. zł) 218 -1 236 82 2 051
Aktywa (tys. zł) 23 547 19 659 19 714 25 380
Kapitał własny (tys. zł)* 19 639 18 365 18 447 20 310
Liczba akcji (tys. szt.) 63 604,132 63 604,132 63 604,132 63 604,132
Zysk na akcję (zł) 0,003 -0,020 0,001 0,026
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,309 0,289 0,290 0,319
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej