pb.pl
0,4100 zł
2,50% 0,0100 zł
Letus Capital SA (LET)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - LETUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 14 118 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -14 4 36 -83
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -14 4 32 -83
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -14 4 32 -83
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -14 4 36 -83
Aktywa (tys. zł) 4 510 4 555 4 659 23 742
Kapitał własny (tys. zł)* 3 944 3 948 3 980 19 594
Liczba akcji (tys. szt.) 17 780,000 17 780,000 17 780,000 17 780,000
Zysk na akcję (zł) -0,001 0,000 0,002 -0,005
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,222 0,222 0,224 1,102
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej