pb.pl
10,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Pragma Faktoring SA (PRF)

Informacje o spółce - PRAGMAFA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka jest wiodącym faktorem spoza sektora bankowego, posiadającym szeroką paletę usług faktoringowych. Dzięki akwizycjom wzbogaciła swoją ofertę finansowania o leasing ruchomości realizowany w całości w procesie on-line oraz wzmocniła kompetencje technologiczne.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Brynowska 72
Kod: 40-584
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 4420200
Fax: +48 32 4420240
Internet: www.pragmafaktoring.pl
Email: biuro@pragmafaktoring.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: PragmaGO SA
Prezes: Boduszek Tomasz
Sektor: leasing i faktoring
EKD: pośrednictwo finansowe pozostałe
Liczba akcji: 2 752 167
Zatrudnienie:
  • 60 (2018r.) - spółka
  • 77 (2018r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6342427710
KRS: 0000267847
EKD: 65,23
Ticker GPW: PRF
ISIN: PLGFPRE00040

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 27 521 670 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 2 752 167 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 233 848
Liczba głosów na WZA: 3 455 491 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,00%
Kapitał akcyjny: 2 752 167,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 937 172
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 19,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Pragma Inkaso SA 2 233 848 (81,00%) 2 937 172 (85,00%) 2018-03-13 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana firmy z Premium SA na Pragma Faktoring SA 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-30
seria B 1 200 000
0,00
1,00 0,00 2 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-05-16

2007-09-12
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-10-16 800 000
800 000,00
1,00 1,00 800 000
800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna 2007-02-05 2 000 000
0,00
1,00 0,00 4 000 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-05-16
2007-08-08
2007-09-03
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii C 2008-07-08 -200 000
0,00
1,00 0,00 3 800 000
3 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-11-28
umorzenie akcji seria C 2009-07-22 -300 000
0,00
1,00 0,00 3 500 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-22
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A i C 2011-07-05 -934 090
0,00
1,00 0,00 2 565 910
2 565 910,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-10
połączenie z Pragma Faktoring SA SKA bez podwyższania kapitału 2014-12-01 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-31
seria D - subskrypcja prywatna 2017-12-11 186 257
3 166 369,00
1,00 17,00 2 752 167
2 752 167,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-16
zmiana firmy z Pragma Faktoring SA na PragmaGO SA 2020-02-06 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-04-16

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2019-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2015-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,56 zł
2015-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,56 zł
2013-06-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,68 zł
2013-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,68 zł
2012-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,66 zł
2012-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,66 zł
2011-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,09 zł
2011-09-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,09 zł
2009-06-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2009-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Boduszek Tomasz Prezes Zarządu 2011-02-01 PRAGMAIN - Prezes Zarządu
- Członek Zarządu
Mączyński Daniel Wiceprezes Zarządu 2016-04-25 -
Obrocki Jacek Wiceprezes Zarządu 2019-05-10 - Prezes Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kolmasiak Michał Przewodniczący RN 2011-02-15 PRAGMAIN - Wiceprezes Zarządu
Witek Rafał Członek RN 2011-02-15 PRAGMAIN - Przewodniczący RN
Piasecki Dariusz Członek RN 2011-02-15 -
Nowak Marcin Członek RN 2014-03-19 -
Mańka Marek Członek RN 2016-06-21 PRAGMAIN - Członek RN
Zgoła Zbigniew Członek RN 2018-02-15 PRAGMAIN - Członek RN
Borowski Grzegorz Członek RN 2018-08-13 PRAGMAIN - Członek RN